Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

kaemel
11:09
Kiedy znajdziesz swój powód do życia, trzymaj się go. Nigdy nie pozwól mu odejść. Nawet jeśli to oznacza palenie innych mostów po drodze.
— Abbi Glines
11:09

October 09 2017

kaemel
17:25

September 21 2017

kaemel
23:56
7771 f63d 500
Reposted fromtfu tfu viadennobarbital dennobarbital
23:56

September 17 2017

kaemel
11:51
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak

September 15 2017

kaemel
23:09
kaemel
23:08
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
kaemel
23:08
kaemel
23:07
kaemel
23:05
23:05
kaemel
23:04
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara
kaemel
23:01
kaemel
23:00

September 12 2017

kaemel
21:55
Etnosceptycyzm <3

September 10 2017

kaemel
09:49
0340 567a 500

September 08 2017

kaemel
14:41
2070 e685 500
Reposted byInfelice Infelice

September 07 2017

kaemel
20:52
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalamarcelka malamarcelka

August 29 2017

kaemel
20:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl