Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

kaemel
09:35
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
kaemel
09:34
4078 b1df 500
Wrocław
Reposted fromtfu tfu
09:32
0895 bc4f 500

jumex:

I wanna die

Reposted fromwitch-breed witch-breed viatfu tfu
kaemel
09:30
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
kaemel
09:29
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viatfu tfu
kaemel
09:28
3224 1a54
Reposted fromtfu tfu
kaemel
09:27
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viatfu tfu
kaemel
09:26
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viatfu tfu

March 13 2017

kaemel
22:11
0579 a71a
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viatfu tfu

February 21 2017

kaemel
19:08
Reposted fromillidan illidan viatfu tfu
kaemel
19:07
5352 682e
do you believe in fairies?
Reposted fromregcord regcord viatfu tfu

July 10 2015

kaemel
15:10
kaemel
14:59
Reposted frombluuu bluuu viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
kaemel
14:47

July 08 2015

kaemel
21:21
  niepohamowane wzruszenie

kaemel
19:51
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viadzidzia dzidzia
kaemel
19:48
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

July 07 2015

kaemel
15:27
kaemel
15:24

July 06 2015

kaemel
20:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl