Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

kaemel
08:07
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viatfu tfu
kaemel
08:06
7072 a334 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viatfu tfu

September 21 2018

kaemel
07:42
kaemel
07:41
kaemel
07:40
kaemel
07:38
7207 2459
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapl pl

September 17 2018

kaemel
16:11
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
kaemel
16:10
kaemel
16:10
kaemel
16:08

September 14 2018

kaemel
21:26
5250 313f 500
Reposted fromaunds aunds viatfu tfu
kaemel
21:13
0957 8c7f
Reposted fromzie zie viatfu tfu
kaemel
21:13
3221 e76f 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
kaemel
21:10

June 07 2018

kaemel
19:57
1297 e8d7 500
Reposted fromkeik keik viadennobarbital dennobarbital
kaemel
13:28
8236 55a3 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viatfu tfu
13:25
2994 5f9f 500
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu
kaemel
13:24
0922 136b 500
Reposted fromgrobson grobson viatfu tfu
kaemel
13:24
8338 931d 500
Reposted fromtfu tfu
kaemel
13:22
1253 63f7 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl